Nabi Musa ‘Alaih Salam, ketika dia lari dari kejaran Fir’aun dan tentaranya, akhirnya mentok di tepi laut. Sekian jauh dia berlari dari kejaran Fir’aun dan tentaranya, ternyata mentok-mentok juga di tepi laut. Karena beliau adalah seorang nabi, dan apa pun yang berasal dari seorang nabi semestinya dapat menjadi pelajaran buat kita, akhirnya doanya Nabi Musa diabadikan oleh Rasulullah Saw dan menjadi doa terhebat yang bisa diamalkan ketika kita dalam keadaan susah. Saudara tahu apa yang diucapkannya oleh Nabiyullah Musa As? Ketika tidak ada lagi jalan keluar, ternyata yang dia ucapkan waktu itu adalah rasa syukur, yang belum tentu kita bisa mengucapkannya.

Nah, buat saudara yang memang lagi diliputi suasana susah, inilah doanya, Subhanallah.

Allahumma lakalhamdu
“Ya Allah, segala puji bagi-Mu”

Wa ‘ilaikalmustaka
”Hanya kepadamu, Ya Allah, kami berkeluh kesah”

Wa ‘antalmusta‘aan
“Engkaulah tempat meminta pertolongan”

Wa laa hawla walaa quwwata ‘illaa billahil’aliyyil’adzhim
“Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha tinggi dan Maha Agung”

Oleh : Ust. Yusuf Mansur