Keutamaan shalat Dhuha diantaranya adalah

  1. Orang yang melaksanakan shalat dhuha sebanyak 12 rakaat maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga yang terbuat dari emas. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang melaksanakan shalat dhuha sebanyak 12 rakaat maka Allah akan membangunkan untuknya istana di Surga yang terbuat dari emas (HR. Tirmidzi).
  2. Orang yang melaksanakan shalat dhuha akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah bersabda," Barangsiapa yang senantiasa melaksanakan shalat dhuha maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. (HR. Tirmidzi).
  3. Pahala shalat dhuha sebanding dengan pahala orang yang mengeluarkan sedekah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bahwasanya setiap anggota kalian bisa bersedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, dan semua itu bisa dicukupkan dengan dua rakaat yang dilakukan pada waktu dhuha. (HR Muslim).

 

 

 Doa shalat dhuha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allahumma inna ad-dhuhaa dhuhaauka, wal-bahaa bahaauka wal jamaala jamaaluka, wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka, wal 'ismata 'ismatuka, allaahumma in kaana rizqi fissamaa fa anzilhu, wa inkaana fil ardhi fa akhrijhu, wa inkaana mu'assaraan fayassirhu, wa inkaana haraaman fa thahhirhu wa inkaana ba'iidan faqarribhu, bihaqqi dhuhaaika, wa bahaaika, wa jamaalika, wa quwwatika, wa qudratika, wa 'ismatika, aatini maa aataita 'ibaadakash shaaalihiin..

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya dhuha itu adalah dhuhaMu, kecantikan itu kecantikanMu, keindahan itu keindahanMu, kekuatan itu kekuatanMu, kekuasaan itu kekuasaanMU. Ya Allah, jika sekiranya rezekiku ada di langit, maka turunkanlah ia, jika sukar maka mudahkan ia, jika haram, maka sucikanlah ia, jika jauh, maka dekatkanlah ia. Dengan hak dhuha, kecantikan, keindahan, kekuatan, kekuasaan dan pemeliharaanMu, berikanlah kepadaku apa yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambaMu yang shaleh.